เทพกระจอก

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555


การใช้งานโปรแกรม VLC Media Player เพื่อเปิดการถ่ายทอดสด

1.  เปิดโปรแกรม VLC Media Player
     
2.  เลือกที่เมนูMedia >Open Network Stream...
     
3.  พิมพ์ที่อยู่เป็น udp://@239.10.10.10 พอร์ต 9000 แล้วคลิกปุ่ม Play ดังภาพ
     
หรือ เลือก Protocol UDP Address 239.10.10.10 Port 9000 แล้วคลิกปุ่ม Play ดังภาพ
     
4.  สามารถรับชมการถ่ายทอดสดโดยใช้ โปรแกรม VLC Media Player
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น